Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden:

 

 • Rijlessen dienen 24 uur voor aanvang afgemeld te worden. Wordt de afspraak minder dan 24 uur van tevoren afgemeld dan heeft de rijschool het recht om de volledige rijles in rekening te brengen (de rijles wordt niet in rekening gebracht indien er een dringende reden is, bijvoorbeeld: het overlijden van naaste familie of een spoedopname in het ziekenhuis).
 • De rijlessen zoals deze in mijn agenda staan zijn bindend. Al jouw rijlessen die ik in mijn agenda plan zijn terug te vinden op de mail, deze word automatisch verzonden als ik iets inplan of wijzig.
 • De leerling voldoet aan de minimum leeftijdsgrens die is vastgesteld door de overheid en zorgt ervoor dat hij/zij altijd een legitimatiebewijs bij zich heeft. De leerling is zelf verantwoordelijk voor het bij zich hebben van zijn/haar geldig ID. Dit geldt ook tijdens de tussentijdse toets en het examen.
 • De leerling verstrekt alle noodzakelijke informatie met betrekking tot de medische en/of psychische toestand, medicijn-, drank- en drugsgebruik naar waarheid aan de rijschool. Indien de leerling dingen verzwijgt dan heeft de rijschool het recht om de opleiding per direct te beëindigen zonder enige restitutie van lesgelden. Tevens heeft de rijschool op dat moment het recht om eventuele schade die ontstaan is te verhalen op de leerling.
 • Het is verboden om tijdens de rijles onder invloed te zijn van drank, drugs of medicijnen. Mocht na een aanrijding blijken dat de leerling onder invloed was dan kan de leerling aansprakelijk gesteld worden. Tevens kan de rijschool bij het vermoeden dat de leerling onder invloed is de rijles afbreken zonder enige restitutie van lesgelden.
 • De leerling is zelf verantwoordelijk voor het (tijdig) indienen van de gezondheidsverklaring en het machtigen van de rijschool. Kijk op de website onder het kopje zelf regelen.
 • Het afgenomen lespakket dient volledig te zijn voldaan voordat het examen wordt aangevraagd. Dit geldt ook voor eventuele facturen van losse rijlessen die al door jou zijn ontvangen.
 • Als je besluit de opleiding voortijdig te beëindigen worden de verreden lesuren als losse rijlessen beschouwd en gefactureerd. Mocht je al een volledig lespakket of een termijn hebben voldaan dan wordt het eventuele overschot naar jou terug gestort.
 • Indien je slaagt terwijl er nog lessen uit jouw pakket niet verreden zijn dan worden deze terugbetaald tegen het tarief waarvoor deze in je pakket zaten.
 • Indien de leerling de betalingstermijn van de factuur (2 weken) laat verstrijken heeft de rijschool het recht om de opleiding stil te leggen.
 • Indien de leerling ook na de herinnering en aanmaning niet overgaat tot betalen wordt er een incassobureau ingeschakeld. De bijkomende kosten hiervan zijn voor de leerling.

Heb je nog vragen of wil je een proefles?

Neem contact op