RIS methode

RIS methode


Rijopleiding In Stappen (RIS): aanbevolen door het CBR!

De rij-opleiding bestaat uit verschillende fases (stappen) die doorlopen worden.

Normaal gesproken merkt een leerling daar niet zo veel van, de leerling doet op 75% van de opleiding de Tussentijdse Toets (als deze al geadviseerd wordt) en na afronding van de rij-opleiding praktijkexamen.

De instructeur vertelt zijn verhaal uit gewoonte, de leerling mag al blij zijn als er een instructiekaart bijgehouden wordt.

Dit gebeurt niet bij de RIS-opleiding!

Waarom niet? Omdat er voor elke handeling een zogenaamd script bestaat.

Wat is een script?

Voor elke handeling staat in het lesboek een script.

Zo’n script geeft nauwkeurig en stap-voor-stap aan hoe je de handeling moet uitvoeren.

Hierdoor kan de instructeur je veel exacter aangeven wat je nog niet helemaal beheerst of juist wel!

Ook is dit fijn voor ouders zodat ze ook kunnen inzien waar hun zoon of dochter staat in de opleiding.

Huiswerk

Aan het einde van de rijles krijg je huiswerk mee.

De bedoeling is dat je het opgegeven script voorbereidt, zodat elke rijles effectiever is.

Dit bespaart rijlessen!

In de RIS-methode zijn er duidelijke doelstellingen geformuleerd en kent deze 4 toetsmomenten in de totale rij-opleiding.

Toetsonderdeel:

  • Voertuigbediening en voertuigbeheersing
  • Beheersing van eenvoudige verkeersmanoeuvres en verkeerssituaties
  • Complexe voertuigbediening en beheersing van complexe verkeersmanoeuvres en verkeerssituaties (Tussentijdse Toets)
  • Veilig en verantwoordelijke verkeersdeelname (praktijkexamen)

Omdat de gehele rij-opleiding is ontwikkeld in samenwerking met het CBR, ben je als leerling al bekend met “de taal die het CBR spreekt “ je weet precies waar je staat in je opleiding en het CBR neemt jou als leerling veel serieuzer.

Dit vergroot de slagingskans aanzienlijk!

Duur opleiding

Een opleiding volgens de RIS methode duurt niet langer ondanks de toetsen die afgenomen worden na elke stap.

Dit komt omdat je gemiddeld sneller door je rijopleiding gaat dan traditionele opleidingen.

Korte samenvatting

  • Hoger slagingspercentage: 85% (bron: CBR)
  • Duidelijke structuur in de opleiding door modules, handelingen en scripts
  • Meer zelfstandigheid voor leerling, dus minder lessen nodig
  • Door 3 toetsmomenten voor het examen, ga je met veel meer vertrouwen het praktijkexamen in

Heb je nog vragen of wil je een proefles?

Neem contact op